Znamy nowy skład Rady Senioralnej Szczucina. 11 kwietnia 2019 r. w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin odbyła się inauguracja drugiej kadencji. Rada Seniorów Gminy Szczucin działa na podstawie Uchwały nr XXI/273/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Szczucin, która nadała jej statutu (Dz. U. Województwa Małopolskiego poz. 7489).

Podczas spotkania wybrano władze Rady. Przewodniczącym został Szczepan Cieślak, funkcję wiceprzewodniczącego pełnić będzie Grażyna Dadej. Skarbnikiem wybrano Bronisławę Gwizd.

Na członków Rady Seniorów Gminy Szczucin powołano następujące osoby:

 1. Będkowska Mieczysława
 2. Będkowski Stanisław
 3. Burgieł Teresa
 4. Cieślak Maria
 5. Cieślak Szczepan
 6. Dadej Grażyna
 7. Dudek Elżbieta
 8. Foder Maria
 9. Gierczyńska Janina
 10. Giza Ewa
 11. Giza Teresa
 12. Gwizd Bronisława
 13. Kowal Krystyna
 14. Lech Krystyna
 15. Łuszcz Ewa
 16. Łuszcz Halina
 17. Mach Andrzej
 18. Sznajder Wiesława
 19. Świerk Kazimiera
 20. Tarczyńska Barbara
 21. Żyła Dorota

Rada Senioralna aktywizuje osoby starsze, zachęca je do czynnego udziału w organizowane przedsięwzięcia, a także inicjuje projekty zgodnie z potrzebami starszych mieszkańców Gminy Szczucin.

Zarządzeniem Nr 0050.1.29.2019 Burmistrza Szczucina z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Zdjęcia: Szczucin.pl


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here