Gmina Szczurowa we wrześniu 2018 roku otrzymała dofinansowanie w wysokości 114 240 zł na realizację projektu w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e-Xtra kompetentni- Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020, oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Projekt zakłada realizację 17 szkoleń w obszarze kompetencji cyfrowych obejmujących takie tematy jak:

  • „Rodzic w Internecie”
  • „Mój biznes w sieci”
  • „Moje finanse i transakcje w sieci”
  • „Działam w sieciach społecznościowych”
  • „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
  • „Rolnik w sieci”
  • „Kultura w sieci”

Ponadto, za środki grantowe zakupionych zostało 12 laptopów, które po zakończeniu projektu zostaną przekazane do szkoły z terenu gminy Szczurowa. Efektem realizacji projektu będzie wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Szczurowa w wieku 25- 74 lata, jak również polepszenie bazy sprzętowej.

Na przełomie miesiąca marca i kwietnia 2019 r.- 48 osób, zakończyło udział szkoleniach. Zajęcia zorganizowane były w zakresie 3 modułów:

– pierwsza grupa „Rolnik w sieci”
– druga grupa „Moje finanse i transakcje w sieci”
– trzecia grupy „Działam w sieciach społecznościowych”
– czwarta grupa „Moje finanse i transakcje w sieci”

Byli to mieszkańcy Uścia Solnego, Zaborowa, Niedzielsk i Szczurowej.

Wciąż można zgłasza udział w projekcie. Chętni proszeni są o kontakt z Urzędem Gminy Szczurowa, pok. nr 41. Szkolenia odbywać się będą w systemie 4 dni po 4 godziny. Zajęcia prowadzone są w małych 12 osobowych grupach.

Zdj: UG Szczurowa


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here