Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Pełna Chata” otrzymało dofinansowanie w kwocie 45 409,00 zł w ramach projektu grantowego pt. „Wydarzenia promujące aktywny tryb życia na obszarze Lokalnej Grupy Działania Dunajec – Biała”. Podczas sesji rady gminy Pleśna, która odbyła się 22 maja br., nastąpiło uroczyste przekazanie symbolicznych czeków przez wójta, Józefa Knapika na ręce członkiń KGW jak i podpisano umowy na realizację tych zadań.

Otrzymane czeki pozwolą zorganizować cztery wydarzenia, jakie odbędą się na terenie gminy Pleśna. Są to: impreza rekreacyjna pn. “Sportowy Dzień Dziecka” (14 567,00 zł), który zaplanowano w czerwcu. Kolejne odbędą się tuż po wakacjach. Będą to “Marsz Nordic Walking” (8 377,00 zł), „Rajd Śladami Wielkiej Wojny” (8 594,00 zł) oraz “Przełajowy Bieg Pamięci” (13 871,00 zł). Suma wszystkich czeków opiewa na kwotę ponad 45 tysięcy złotych – mówi Barbara Kłósek, prezes Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich “Pełna Chata”.

Środki finansowe w konkursie grantowym o którym mowa udziela Lokalna Grupa Działania Dunajec – Biała. W sumie z naboru wybranych zostało 13 grantów na łączną kwotę 176 576,00.  Warto dodać, że Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Pełna Chata” jest jedynym beneficjentem z gminy Pleśna, który sięgnął po takie dofinansowanie.

Stowarzyszenie “Pełna Chata” ze Szczepanowic po raz kolejny wykazuje się inicjatywą. Złożyli wnioski, otrzymali dofinansowanie, teraz przystąpią do realizacji czterech projektów.  Cieszy mnie to, że stowarzyszenia na terenie naszej gminy są tak aktywne. W ubiegłym roku dołączyło do nich kilka Kół Gospodyń Wiejskich. Możemy być tylko dumni z tego, że działają i integrują przy tym mieszkańców całej gminy– mówił Wójt Gminy Pleśna, Józef Knapik

W niedługim czasie rozstrzygnięte zostaną  kolejne wnioski o dofinansowanie wydarzeń, jakie KGW „Pełna Chata” planuje zorganizować jesienią tego roku.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z frekwencji jaka była w trakcie naboru na ten projekt. W poniedziałek zakończyliśmy następne dwa nabory na projekty grantowe. Stowarzyszenie KGW “Pełna Chata” złożyła dwa wnioski na kwotę 20 tysięcy złJeden z nich dotyczy działań edukacyjno-kulturalnych i promocyjnych, aktywizujących i integrujących mieszkańców obszaru LGD Dunajec – Biała. Tutaj skupiliśmy się na aktywizacji i działaniach związanych z Kołami Gospodyń Wiejskich, które w ostatnim czasie coraz liczniej powstawały i chcemy je w jakiś sposób promować i pomóc im w dalszej ich działalności i rozwoju – podkreśla Aleksandra Zychowicz, specjalista ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dunajec  – Biała.

Jako radna Szczepanowic cieszę się, że Stowarzyszenie KGW “Pełna Chata” otrzymało dofinansowanie. Imprezy jakie  zostaną zorganizowane z pewnością będą dużą promocją dla tej miejscowości i Gminy Pleśna w powiecie tarnowskim jak również na terenie całego kraju, dodaje Małgorzata Witkowska, radna gminy Pleśna.

Na koniec Jan Czaja, dyrektor biura LGD Dunajec Biała pogratulował beneficjentom dziękując za pomoc we wdrażaniu strategii działania.


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here