Jak będzie wyglądał Tarnów za 11 lat?

0
691

W Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej 10 odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Forum Dialogu – Tarnów 2030, które po zawieszeniu swojego partyjnego członkostwa w Platformie Obywatelskiej powstało z inicjatywy prezydenta Romana Ciepieli.

Forum Dialogu ma stać się doradczą i dyskusyjną platformą skupiającą tarnowskich radnych oraz osoby z różnych środowisk miasta, które w radzie nie są reprezentowane. Jak zapowiada prezydent Tarnowa, to nie ostatnie takie spotkanie.

* * *

STRATEGIA ROZWOJU „MAŁOPOLSKA 2030”

Projekty zgłoszone do Banku Projektów Ponadlokalnych przez Gminę Miasta Tarnowa, spółki miejskie i Tarnowską Organizację Turystyczną

 1. Poprawa parametrów DK 73 w obrębie miasta Tarnowa – II
 2. Poprawa parametrów DK 73 w obrębie miasta Tarnowa – III
 3. Rozbudowa ul. Ablewicza w Tarnowie wraz z budową dróg lokalnych
 4. Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich w Tarnowie wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta
 5. Przebudowa ul. Wyszyńskiego i ul. Czystej (DW 973) w Tarnowie jako dalszy ciąg przebudowy ul. Elektrycznej
 6. Budowa nowego połączenia z DW 977 (ul. Krakowskiej z ul. Tuchowską)
 7. Budowa drogi ekspresowej S73
 8. Budowa Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (odcinek: Dąbrowa Tarnowska – Tarnów – Ciężkowice)
 9. Budowa zjazdu z autostrady na DW 973 (Niedomicka) w Tarnowie
 10. Budowa „Obwodnicy Wschodniej” w Tarnowie (DK73)
 11. Rozbudowa DK73 Szczucin – Tarnów (wraz z obwodnicami Szczucina, Dąbrowy Tarnowskiej i Lisiej Góry)
 12. Poprawa parametrów DK 73 na odcinku Tarnów – Lisia Góra
 13. Koncepcja połączenia drogowego łączącego węzeł Krakowska z II zjazdem z autostrady A4 w Wierzchosławice
 14. Przebudowa drogi wojewódzkiej wylotowej (nr. DW977 ) z miasta Tarnów w kierunku Gorlic
 15. Przebudowa drogi wylotowej z miasta Tarnowa w kierunku Ryglic
 16. Przebudowa drogi wylotowej z m. Tarnowa (powiatowa) do miejscowości Ostrów wraz przebudową obiektu mostowego na rzece Dunajec
 17. Budowa sieci parkingów wielopoziomowych w centrum Tarnowa
 18. Rozwój przyjaznych środowisku form transportu w Tarnowie – ścieżki rowerowe
 19. Rozwój przyjaznych środowisku form transportu w Tarnowie – transport publiczny
 20. Budowa sieci parkingów Park and Ride na granicach Tarnowa
 21. Trasy rowerowe – rozbudowa i promocja
 22. Gospodarowanie wodami opadowymi – rozdzielenie kanalizacji deszczowej od kanalizacji ogólnospławnej w głównych ciągach ulic m. Tarnowa
 23. Budowa stacji oczyszczania i sprężania biogazu na potrzeby pojazdów CNG na terenie biogazowni Tarnowskich Wodociągów
 24. Zakup taboru autobusowego (45 szt.) zasilanych alternatywnymi paliwami: gazowe, wodorowe, elektryczne
 25. Wspieranie działań przeciwdziałających niskiej emisji w Aglomeracji Tarnowskiej
 26. Instalacja kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie
 27. Utworzenie Centrum Bezpieczeństwa Informacyjnego w Tarnowie
 28. Gospodarowanie wodami opadowymi w Tarnowie, w tym program przeciwpowodziowy dot. Białej i Wątoku i ich dorzeczy
 29. Połączenia hurtowe systemów wodociągowych gmin: Wojnicz, Wierzchosławice i Czarna i kanalizacyjnych gmin: Czarna, Wietrzychowice i Gręboszów z systemem wodociągowo – kanalizacyjnym Tarnowskich Wodociągów
 30. Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie
 31. Budowa Centrum Przygotowań Paraolimpijskich – modernizacja stadionu LA przy ul. Traugutta 3A w Tarnowie
 32. Rozwój rodzinnej bazy sportowo-rekreacyjnej w Tarnowie
 33. Utworzenie MultiCentrum w Tarnowie
 34. Multimedialna Panorama Siedmiogrodzka w Tarnowie
 35. Utworzenie Centralnej Biblioteki Regionalnej w Tarnowie
 36. Rewitalizacja przestrzeni miejskich Tarnowa
 37. Małopolskie Centrum Winiarstwa
 38. Szlak żydowski po regionie
 39. Źródlany Szlak
 40. Zamki Doliny Dunajca
 41. Kształcenie i utrzymanie kadr IT w sektorze samorządowym
 42. Akademia Tarnowska – uruchamianie nowych kierunków na tarnowskiej PWSZ (w szczególności medycznych)
 43. Działania na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego
 44. Modernizacja wystandaryzowanych zasobów (budynki oraz wyposażenie) Domów Pomocy Społecznej
 45. Utworzenie Centrów Opiekuńczo-Mieszkalnych
 46. Rozwój „usług opiekuńczych” nad dzieckiem w Aglomeracji Tarnowskiej
 47. Centrum Opieki nad Dzieckiem Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie
 48. Centrum Obsługi dla Biznesu „Brodzińskiego 1”
 49. Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji – tworzenie nowoczesnych przestrzeni biurowych na obszarze Aglomeracji Tarnowskiej
 50. Rozwój specjalizowanych SAG na obszarze Aglomeracji Tarnowskiej
 51. Deglomeracja części funkcji samorządu wojewódzkiego i przeniesienie ich lokalizacji na obszar Aglomeracji Tarnowskiej lub wschodniej części woj. małopolskiego
 52. Opracowanie programu rozwoju dla południowo-wschodniej części woj. małopolskiego
 53. Organizacja wojewódzkich ponadregionalnych wydarzeń rangi krajowej i międzynarodowej na obszarze Aglomeracji Tarnowskiej i wschodniej części Małopolski.

Realizacja

Prowadzący (prezenter, reporter):
Operator:
Montaż:


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here