Kontakt z STARnowa.TV

telefon: 533324412
e-mail: redakcja@starnowa.tv

ul. Józefa Szujskiego 66 lok. 406
33-100 Tarnów
Polska

Redaktor Naczelny:

Paulina Kuczera
telefon: 533324414
e-mail: paulina.kuczera@starnowa.tv

Dział Reklamy:

e-mail: reklama@starnowa.tv

Studio 1 STARnowa.TV

ul. Józefa Szujskiego 66 lok. 405
33-100 Tarnów
Polska

Studio 2 STARnowa.TV

Galeria Tarnovia
ul. Krakowska 149
33-100 Tarnów
Polska

Studio 3 STARnowa.TV

ul. Józefa Szujskiego 66 lok. 401
33-100 Tarnów
Polska

Właścicielem STARnowa.TV jest:

RiX Media Sp. z o.o.
ul. Józefa Szujskiego 66 lok. 403
33-100 Tarnów
Polska
NIP: 9930661545

RiX Media Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000644157; NIP: 9930661545.
Kapitał zakładowy: 140.000,00 PLN

RiX Media Sp. z o.o.
 została wpisana 6 sierpnia 2019 roku do rejestru “Nadawców programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym” pod numerem 918/2019 prowadzonym przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji

To jest wiadomość tekstowa. Kliknij przycisk Edytuj aby zmienić ten tekst.