Święto Konstytucji 3 Maja w gminie Lisia Góra

0
89

3 Maja w Lisiej Górze. Jak wyglądały uroczystości? Zobacz materiał.

Pod pomnikiem Wdzięczności złożono wiązanki kwiatów będące wyrazem czci i szacunku poległym i pomordowanym za Ojczyznę.

Przypomnieć należy, że Konstytucja 3 Maja uchwalona 3 maja 1791 roku, była pierwszą w Europie (a drugą na świecie, po uchwalonej w Stanach Zjednoczonych) ustawą regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jej zapisy, jak na koniec XVIII wieku, były bardzo nowoczesne (zakładały m.in. likwidację szlacheckiego prawa do tzw. liberum veto, wzięcie pod ochronę państwa ludności z najniższych warstw społecznych, trójpodział władzy) miały na celu stworzenie kompromisu pomiędzy szlachtą, a królem, przy jednoczesnym wprowadzeniu szeregu innych, stanowiących odejście od dotychczasowej formuły rządów, ram prawnych. Ich nadrzędnym celem była nie tylko znacząca zmiana w funkcjonowaniu państwa i nadanie mu całkowicie nowego kształtu (w zakresie kultury prawnej), ale też zwrócenie szerokiej uwagi na mieszkańców Rzeczypospolitej i ich rolę w kształtowaniu społecznego ładu.

Realizacja

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here